TOPOVANIE

( je možné zvýhodniť pozíciu inzerátu, profil predajcu/e-shopu,
handmade predajcu, zverejniť WEBstránku a FB fanpage)

Topovanie logo

Topovanie je možné vykonať kedykoľvek zakúpením neobmedzeného množstva topov. Znamená to zvýhodnenie pozície inzerátu, predajcu/e-shopu, handmade predajcu oproti ostatným ponukám. Ponúkame možnosť topovaním zobraziť vo svojom profile a taktiež priamo pri každom inzeráte svoju WEBstránku a taktiež FB Fanpage. Topovanie inzerátu znamená, že inzerát sa posunie pred ostatné (netopované) inzeráty a bude sa zobrazovať na popredných miestach v kategórii, ako aj vo výsledkoch vyhľadávania. Inzerát bude naviac označený onačením „MEGA“ počas celej doby topovania inzerátu.  Tieto pravidlá platia rovnako pre topovanie pozície profilu predajcov/eshopov a handmade predajcov.

Topovanie inzerátu

- je možné aktivovať formou SMS správy alebo INTERNET BANKINGOM na obdobie minimálne 7 dní. Každá SMS bude topovať inzerát na 7 dní dopredu: ( pre príklad uvedieme ):

1 x TOP = 7 dní
2 x TOP = 14 dní
3 x TOP = 21 dní
4 x TOP = 28 dní (a podobne)

Poradie inzerátov určuje vyšší počet TOPOV na 1 inzerát
*AKCIA* Topované inzeráty budú zobrazené na našej FB fanpage *AKCIA*

Obdobie topovania inzerátu – začiatok aktuálneho topovania sa rovná dátumu aktivácie topovania. Koniec aktuálneho topovania je 7 dní od dátumu aktivácie topovania. Topovanie je možné aktivovať počas celého dňa (24 hodín).

Portál MegaOblecenie.sk Vás navedie priamo kliknutím na ‘’topovanie’’ pri inzeráte, prípadne na svojom profile. Čas aktivácie služby sa prepočíta presne na minúty, t.j. ak Používateľ topuje inzerát napr. na 7 dní a dostane spätnú SMS 1.8.2014 o 15:40, tak topovanie bude platné do 8.8.2014 15:40.

Ak bude odoslaná SMS v správnom tvare, bude po doručení spätnej SMS inzerát topovaný, ak je odoslaná SMS v nesprávnom tvare alebo používateľ nemá dostatočný kredit, inzerát nebude topovaný a používateľ dostane spätnú SMS s pokynmi, ktoré ma vykonať, aby mohla byť služba aktivovaná.

Ak bude Váš inzerát jediný topovaný, bude sa zobrazovať na prvej pozícii a ostatné (netopované) inzeráty ho nemôžu stanovenú dobu predbehnúť. Ak je topovaných inzerátov viac, ich poradie bude určené najprv podľa počtu topov na inzerát a ďalej podľa času aktivácie topovania inzerátu. Inzeráty, ktoré boli topované neskôr, budú umiestnené vyššie. Po uplynutí doby topovania sa inzerát automaticky zaradí medzi bežné inzeráty, pričom jeho dátum sa už nebude meniť.

Ak bude inzerát v čase aktivácie topovania už topovaný (viacnásobné topovanie), počet dní topovania sa spočíta (7 + 7 + 7 + ...). Ak je doba platnosti inzerátu kratšia ako obdobie topovania inzerátu, tak sa doba platnosti automaticky po aktivovaní služby predĺži o dobu topovania.

Cenník spoplatnených doplnkových služieb
Ceny doplnkových služieb sa odvíjajú od počtu odoslaných SMS. Pre aktiváciu doplnkových služieb môžte poslať neobmedzený počet SMS správ. Ceny sú uvádzané s DPH.

Cena topovania
Všetky topovania sú spoplatnené 1€ za každý TOP ( množstvo zakúpených topov nie je obmedzené ).

Topovanie profilu predajcu

- je možné aktivovať formou SMS správy alebo INTERNET BANKINGOM na obdobie 7 dní. Každá SMS bude topovať profil na 7 dní dopredu: ( pre príklad uvedieme ):

1 x TOP = 7 dní
2 x TOP = 14 dní
3 x TOP = 21 dní
4 x TOP = 28 dní (a podobne)

Poradie profilu predajcov určuje vyšší počet TOPOV na 1 profil.
*AKCIA* Topované inzeráty budú zobrazené na našej FB fanpage *AKCIA*

Obdobie topovania profilu predajcu – začiatok aktuálneho topovania sa rovná dátumu aktivácie topovania. Koniec aktuálneho topovania je 7 dní od dátumu aktivácie topovania. Topovanie je možné aktivovať počas celého dňa (24 hodín).

Portál MegaOblecenie.sk Vás navedie priamo kliknutím na ‘’topovanie’’ pri profile predajcu, prípadne na svojom profile. Čas aktivácie služby sa prepočíta presne na minúty, t.j. ak Používateľ topuje inzerát napr. na 7 dní a dostane spätnú SMS 1.8.2014 o 15:40, tak topovanie bude platné do 8.8.2014 15:40.

Ak bude odoslaná SMS v správnom tvare, bude po doručení spätnej SMS profil predajcu topovaný, ak je odoslaná SMS v nesprávnom tvare alebo používateľ nemá dostatočný kredit, inzerát nebude topovaný a používateľ dostane spätnú SMS s pokynmi, ktoré ma vykonať aby mohla byť služba aktivovaná.

Ak bude Váš profil predajcu jediný topovaný, bude sa zobrazovať na prvej pozícii a ostatné (netopované) profily predajcov ho nemôžu stanovenú dobu predbehnúť. Ak je topovaných profilov viac, ich poradie bude určené najprv podľa počtu topov na inzerát a ďalej podľa času aktivácie topovania profilu. Profily, ktoré boli topované neskôr, budú umiestnené vyššie. Po uplynutí doby topovania sa profil automaticky zaradí medzi bežné profily.

Ak bude profil predajcu v čase aktivácie topovania už topovaný (viacnásobné topovanie), počet dní topovania sa spočíta (7 + 7 + 7 + ...).

Cenník spoplatnených doplnkových služieb Ceny doplnkových služieb sa odvíjajú od počtu odoslaných SMS. Pre aktiváciu
doplnkových služieb môžte poslať neobmedzený počet SMS správ. Ceny sú uvádzané s DPH.

Cena topovania Všetky topovania sú spoplatnené 1€ za každý TOP ( množstvo zakúpených topov nie je obmedzené ).

Topovanie profilu pre zobrazenie WEBstránky a FB fanpage

- je možné aktivovať formou SMS správy alebo INTERNET BANKINGOM na obdobie 7 dní. Každá SMS bude zobrazovať WEBstránku a FB fanpage pri profile na 7 dní dopredu: ( pre príklad uvedieme ):

1 x TOP = 7 dní
2 x TOP = 14 dní
3 x TOP = 21 dní
4 x TOP = 28 dní (a podobne)

Obdobie topovania profilu predajcu so zobrazením WEBstránky a FB fanpage – začiatok aktuálneho topovania sa rovná dátumu aktivácie topovania. Koniec aktuálneho topovania je 7 dní od dátumu aktivácie topovania. Topovanie je možné aktivovať počas celého dňa (24 hodín).

Portál MegaOblecenie.sk Vás navedie priamo kliknutím na ‘’topovanie’’ pri profile predajcu, prípadne na svojom profile. Čas aktivácie služby sa prepočíta presne na minúty, t.j. ak Používateľ topuje inzerát napr. na 7 dní a dostane spätnú SMS 1.8.2014 o 15:40, tak topovanie bude platné do 8.8.2014 15:40.

Ak bude odoslaná SMS v správnom tvare, bude po doručení spätnej SMS profil predajcu topovaný, ak je odoslaná SMS v nesprávnom tvare alebo používateľ nemá dostatočný kredit, inzerát nebude topovaný a používateľ dostane spätnú SMS s pokynmi, ktoré ma vykonať aby mohla byť služba aktivovaná.

Ak bude profil predajcu v čase aktivácie topovania už topovaný (viacnásobné topovanie), počet dní topovania sa spočíta (7 + 7 + 7 + ...).

Cenník spoplatnených doplnkových služieb
Ceny doplnkových služieb sa odvíjajú od počtu odoslaných SMS. Pre aktiváciu doplnkových služieb môžte poslať neobmedzený počet SMS správ. Ceny sú uvádzané s DPH.

Cena topovania
Všetky topovania sú spoplatnené 1€ za každý TOP ( množstvo zakúpených topov nie je obmedzené ).

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese info@megaoblecenie.sk.