Muž celý život pil kávu se solí. Teprve když zemřel, zjistila jsem proč. Poznala jsem ho na jednom setkání. Byl to úžasný den! Měla jsem hodně nápadníků, mohla jsem si vybírat. A on …

Byl to takový normální, jednoduchý člověk, který na sebe nechtěl přitáhnout pozornost. Na konci setkání mě pozval na kávu. Byla jsem překvapená, ale ze slušnosti jsem neodmítla. Sedli jsme si do malé kavárničky. Byl velmi nervózní a místy ani nevěděl, co říct. Po chvíli jsem si pomyslela: “Asi jsem raději měla jít domů.” Pak si najednou zavolal číšníka a řekl mu: “Prosím vás, přinesli byste mi k té kávě sůl?” Kdo ho slyšel, ten se překvapeně ohlédl. I já jsem se na něj beze slova dívala. Jaké zvláštní!

Pokračování na další straně …